Dijital Arşiv

Dijital Arşiv

Güvenlik Standartları ve Yasal Mevzuatlara uygun şekilde dijital arşivleme hizmeti!

Dokümanlarınıza her zaman istediğiniz zaman ve istediğiniz yerden erişim sağlayın.

Dijital Arşivleme Nedir?


Dijitalleştirme ve servis büro işlemleri KVKK yönetmeliklerine uygun prosedürlerle uygun olarak, CCTV ile görsel kayıt altına alınan yüksek güvenlikli alanlarda yapılmaktadır.

Hızlı ulaşılması gereken belgeler ve kaybında sıkıntı yaratacak dokümanlar, elektronik ortama aktarılarak yönetilmelidir.

Tüm dokümanlar müşteri ihtiyaçlarına göre dijitalleştirilmekte, belirlenen yetki tanımlarına göre ve ihtiyaç duyulduğunda erişilebilecek şekilde kullanıma açılmaktadır.

Dijital Arşivleme Hizmetinin Sağladığı Faydalar


 • Kullanılacak belgelerin arşivde fiziksel olarak aranması ile doğacak zaman ve işgücü kaybının ortadan kaldırılması
 • Arşivlerin, Güvenlik Standartları ve Yasal Mevzuata Uygun ortamda saklanması
 • Belgelerin kaybolma riskine karşı, dijitalleştirilerek güvenliğinin sağlanması
 • Belgelerin dosya bütünlüğünün ve içerik orijinalliğinin korunması
 • Belgelere erişimin yetki bazlı sınırlandırılması ve takip edilebilir olması
 • Aynı anda birden fazla kişinin yetkileri ölçüsünde aynı belge üzerinde çalışabilmesi ve çoklu erişim
 • Bir dosyanın varlığının hızlı bir şekilde teyit edilerek kullanılmasının sağlanması
 • Belgelerin dijital olarak kurum içi iş akışına dahil edilmesi ile erişimin hızlı olmasına bağlı olarak kurum içi verimliliğin artması
 • Özellikle yasal saklama süresi sonsuz ya da uzun olan belgeler zaman içinde mutlaka yıpranmaktadır
 • Dijital ortama aktarılması ile mevcut görüntü kalitesi korunmuş olacaktır
 • Kelime bazlı arama işlemiyle o kelimenin geçtiği sayfalara ulaşılması