Mobil Hizmetler

Mobil Hizmetler Nedir?


Tasnifleme, dijitalleştirme ve arşivleme akışının müşteri lokasyonunda ACT donanım ve personeli kullanılarak verilen hizmettir.

Mobil Hizmetler

Dokümanlarınızı Yerinde ve Güvenle Dijitalleştiriyoruz!

Farklı nedenlerden dolayı kendi lokasyonlarından özel evraklarını dışarı çıkarmadan saklamak ve dijitaleştirmek isteyen kurum ve müşterilerimiz için ACT Mobil Arşiv Hizmetimizi hayata geçirdik.

İlgili hizmete proje mantığı ile yaklaşarak müşterilerimizin lokasyonlarına gerekli tüm ekipman ve personeli taşıyor, planlanan süreler içerisinde tasnifleme, dijitalleştirme ve arşivleme akışını gerçekleştiriyoruz.

Müşterinin hali hazırda kurulu bir arşivleme doküman yönetim uygulaması varsa çalışmalarımızı mevcut uygulamaya entegre ediyor; eğer kullandığı bir çözüm yoksa kendi dijital arşivleme uygulamamızı müşteri lokasyonunda kuruyor, çalışmaları tamamlıyor ve sonrasında müşteriye devrediyoruz.

Mobil Hizmetinin Sağladığı Faydalar


  • Kurumsal arşiv yönetimine geçilmesi
  • Kurum içi kalması tercih edilen evrakların taşınmaksızın kurum içinde arşivlenmesi
  • Yer, zaman ve iş gücü tasarrufu
  • Donanım yatırımı yapmaksızın dijitalleştirme olanağı
  • Arşivleme alanınını profesyonel bir ekiple düzenlenmesi
  • Arşivleme alt yapısının ve bilgi birikiminin kurum içinde oluşmasının sağlanması